Werkgroepen Nederlandse OrchideeŽn Vereniging


Binnen de NOV zijn werkgroepen actief, die zich op een speciaal gebied van de orchideeŽnhobby concentreren. De naam van die werkgroep wijst al op hun specialisatie. Een ieder die zich aangetrokken voelt tot dat specialisme kan er lid van worden.


Werkgroep Masdevallia
Deze werkgroep verenigt de amateurs met bijzondere belangstelling voor het geslacht Masdavallia en andere Pleurothalloiden. De leden komen 3 keer per jaar bijeen en er komen verschillende sprekers. Locatie bijeenkomsten Botanische tuinen van Utrecht.
De entree kost € 2,50 inclusief het infoblad van de werkgroep.
Voor inlichtingen: Adrie Sijm,
Tel: 0228 54 12 60
E-mail: adriesijm@gmail.com


Werkgroep Paphiopedilum
Voor inlichtingen:Martien Stiphout
E-mail: m.stiphout@ziggo.nl
Tel: 0485 572124


Keurings Commissie OrchideeŽn
Voor inlichtingen:Paul Raadschelders
Tel: 030 2946178
E-mail: secretaris.kco@nov-orchidee.nl
Ga naar meer info


Vereniging OrchideeŽn Vermeerdering
www.orchideeenzaaien.nl
Deze vereniging, voorheen de werkgroep Zaaien en Meristemen, houdt zich bezig met het vermeerderen van orchideeŽn.
Voor inlichtingen:Anneke Wagner
E-mail: voorzitter@orchideeenzaaien.nl
Tel: 015 32 19 841


Werkgroep Europese OrchideeŽn
Hoewel de “Werkgroep Europese OrchideeŽn" officieel niet meer bij de NOV is aangesloten, maar bij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de KNNV, nemen wij die maar al te graag op in onze pagina's. Het gaat uiteindelijk om orchideeŽn.

De Werkgroep Europese orchideeŽn van de KNNV houdt zich bezig met de studie en bescherming van de Europese orchideeŽnsoorten en hun biotopen. Alle KNNV-leden die belangstelling hebben voor Europese orchideeŽn en de gedragscode van de werkgroep onderschrijven kunnen lid worden. We zijn wel een werkgroep, wat inhoudt dat van de leden verwacht wordt dat ze op een of andere wijze actief bijdragen aan de activiteiten van de werkgroep en/of zich actief met Europese orchideeŽn en hun bescherming bezig houden.