Artikelindex

Kring Haarlem is een van de oudste kringen van de NOV. De kring werd opgericht in 1965. In dat jaar werden ook andere kringen opgericht, namelijk Noord Nederland, Noord-Oost Brabant, Amsterdam en Noord-Holland- Noord en enige tijd daarna de kringen Arnhem en Rotterdam. De eerste kring die was opgericht was Den Haag. De grote bloeiperiode van de kring liep van de oprichting tot ± het jaar 2000. De toenmalige leden waren zowel zeer actief binnen de NOV als daarbuiten. Zij hebben verschillende malen als bestuurslid van de NOV gefunctioneerd en bijgedragen aan de organisatie van landelijke tentoonstellingen, o.a. in de Hortus. In deze periode organiseerde de kring ook twee belangrijke tentoonstellingen in de Stadskweektuin van de gemeente Haarlem. De eerste werd geopend op 11 april 1974. De tentoonstelling was een groot succes getuige de 6000 bezoekers.

In het kader van het 75-jarig bestaan van de Stadskweektuin werd van 24 tot en met 27 november 1977 opnieuw een tentoonstelling georganiseerd. Aan beide tentoonstelling hebben vrijwel alle kringen meegewerkt.

Het was in die periode veel makkelijker om aan botanische planten te komen. Want er waren aanzienlijk meer bedrijven waar botanische orchideeën te koop werden aangeboden. Ook konden de kringleden via de kring potmateriaal kopen. Dat potmateriaal bestond uit dicksonia, varenwortel etc., maar ook uit dicksoniaplankjes en -palen. Dit materiaal wordt thans niet meer aangeboden. Verder waren bestrijdingsmiddelen te koop. In die tijd konden de leden alleen botanische orchideeën winnen bij de pantenverloting.

Helaas is deze bloeitijd voorbij.

De afgelopen periode is de kring afgeslankt en is haar rol in het geheel van de orchideeënwereld beperkt geworden. Om nieuwe leden te werven voor de kring en de NOV is het naar onze mening noodzakelijk meer aan de weg te timmeren door bijvoorbeeld aankondigingen in huis-aan-huis bladen te doen met een mooi plaatje erbij. Maar ook om ons als kring meer te richten op mensen die in de vensterbank planten kweken en hen wijzen op het kweken in een kamerkasje, terrarium of vivarium. Zo proberen we het kweken van orchideeën zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen in de hoop dat de belangstelling weer groter wordt.