Overige orchideeënliefhebbers

In Nederland zijn nog enkele groepen orchideeënliefhebbers actief, als werkgroep of in verenigingsvorm, maar niet aangesloten bij de NOV.

Informatie is verkrijgbaar op de website van de werkgroep of vereniging.


KNNV Werkgroep Europese Orchideeën   Website.

 


Vereniging Orchideeën Vermeerdering   Website.


Pleurallia  Nadere gegevens ontbreken.