Tijdschrift

 

De NOV geeft het tweemaandelijkse blad 'Orchideeën' uit. Het blad bevat diverse artikelen van allerlei aard over orchideeën en is rijkelijk voorzien van foto's.
Praktisch in elk nummer worden de nieuw verschenen boeken besproken. Ook tentoonstellingen, zowel landelijk als verder in Europa, worden in het blad aangekondigd.

Sponsors van ons Tijdschrift:

 

floricultura 600       
    
        de orchideeen hoeve